Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020, ngày 30/10/2019 tại trường MN San Sả Hồ - đơn vị Trưởng khối thi đua cấp MN đã tổ chức Kỳ giao ước các chỉ tiêu thi đua trong năm học. Tham dự có đ/c Nguyễn Thị Nhạn-Phó Trưởng phòng GD&ĐT, CBQL của 20 trường có cấp học MN trên địa bàn huyện Sa Pa.