Trong không khí thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cán bộ, đoàn viên công đoàn trường MN Bản Hồ đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tích cực đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chào mừng đại hội Công đoàn các cấp.

Được sự nhất trí của LĐLĐ huyện Sa Pa, BGH nhà trường. Ngày 9/10/2017 Công đoàn trường MN Bản Hồ long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. 

 

Đại hội được đón tiếp

1. Đồng chí :Phí Văn Hòa - CTLĐLĐ Huyện

2.  Đồng chí Lí Láo Tả - P. Chủ tịch UBND xã Bản Hồ

Cùng các đồng chí ĐVCĐ có mặt đầy đủ

Đại hội đã nghe báo cáo của BCH Công đoàn trường Mầm non Bản Hồ trước Đại hội về kết quả hoạt động, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn  nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội nghe các ý kiến tham luận của đoàn viên công đoàn tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phí Văn Hòa Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Sa Pa đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong tình hình mới và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn Trường mầm non Bản Hồ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhà trường và công đoàn để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua các cấp, các ngành đề ra; tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong nhà trường, xây dựng công đoàn vững mạnh.   

Hình ảnh đồng chí Hoàng Minh Thắm tham luận về công tác chuyên môn

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Vân Nam -  Hiệu trưởng nhà trường. Đồng chí đã ghi nhận những nổ lực, cố gắng phấn đấu và thành tích đạt được của tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đồng chí cũng đã có các ý kiến chỉ đạo sâu sát và thiết thực để công đoàn nhà trường trong nhiệm kì tới

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022,

1. Đ/c: Phạm Thị Thiêu

2. Đ/c: Lù Thị Ví

3.Đ/c: Lý Thị Thúy

4.Đ/c: Hoàng Minh Thắm

5.Đ/c: Lê Thị Hiền                         

Bầu Đ/c Lê Thị Hiền đại biểu dự đại hội công đoàn huyện Sa Pa  lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Lê Thị Hiền  được bầu làm chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Bầu Đ/c. Phạm Thị Thiêu là P. Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đại hội công đoàn trường mầm non Bản Hồ đã thành công tốt đẹp, là tiền đề để công đoàn nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ mới 

2017 - 2022 đã đề ra.

Một số hình ảnh của đại hội công đoàn cơ sở trường Mầm non Bản Hồ nhiệm kì 2017 - 2022

Hình ảnh đại hội bỏ phi
ếu bầu BCH công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017 - 2022

 BCH Công đoàn nhiệm kì 2017 - 2022 ra mắt đại hội